Tuesday, March 4, 2014

First Impressions from the Singing Birth Workshop in Croatia

"Elenina radionica nas uči jednoj od najbitnijih istina za vlastiti porod a tako i život, a to je dobivanje osjećaje za sebe i svoje tijelo te slušanje istog. Putem pjevanja, masaže, muzike ili pokreta, žena u svakom trenutku može stupiti u kontakt sa sobom i slobodno izraziti svoju najdublju prirodu. Na taj način porod može biti snažna i moćna inicijacija svake žene u njenu žensku snagu i potpuno drugačije iskustvo od onoga kojeg nam servira moderna kultura. Dobivanje povjerenja u vlastito tijelo i žensku snagu omogućuje ženama da svjesno donose odluke koje su najbolje za njih i njihove bebe, te da dožive ispunjavajuće pa čak i orgazmične porode. Radionicu preporučam svim ženama koje žele proširiti znanje o porodu te dobiti vrijedno iskustvo kroz praksu. Elena je upravo ono što i predaje, utjelovljenje prekrasne ženske energije i snage, koju putem radionice želi probuditi u svima nama." Ivanka Mabić Gagić, mom, Zagreb

"Radionica s Elenom podsjetila me je koliko je važno naći svoj glas, svoj ritam i pokret da bih se povezala sa vlastitim tijelom i njegovom mudrošću. To povezivanje je trenutak iz kojeg donosim mudre odluke, iz kojih stvaram svoj život, iz kojeg izvire moja kreativnost. Za ženu pri porodu je važno naći vlastiti glas i ritam da bi se mogla lakše "utjeloviti" i vođena mudrošću tijela ugodnije proći kroz porod." Tatjana Ljuština Milaković, doula, Rijeka
English translation:
"Elena's workshop teaches us one of the main truths for our life and birth, that is the importance of tuning into ourselves and into our bodies and listening. Through singing, massage, music and movement, a woman can get in touch with herself at any moment in order to express her deepest nature. This way, birth can be an empowering and mighty initiation for every woman into her own strength, and a whole different experience from what modern culture serves us. Gaining trust in their own bodies and into their feminine power allows women to make conscious decisions that are best for themselves and their babies, and thus experience fulfilling and even orgasmic births. I recommend this workshop to all the women who want to widen their knowledge about birth and gain valuable experience through practice. Elena is exactly what she teaches, the embodiment of a beautiful female energy and power that she wishes to awaken in all of us through her workshop." Ivanka Mabić Gagić, mom, Croatia

"Elena's workshop reminded me how important it is to find my own voice, my rhythm and movement so to get in touch with my own body and its wisdom. This connection is a moment when I take wise decisions from which I build my own life, the source of my own creativity. For a woman who is giving birth it is important to find her own voice and rhythm so that she may "embody herself" and, guided by her body wisdom, go through the experience of childbirth in a more pleasant way." Tatjana Ljuština Milaković, doula, Croatia

No comments:

Post a Comment